Polsko-Rosyjski Słownik Trudnych Wyrazów

Polsko-Rosyjski Słownik Trudnych Wyrazów

Autorem słownika jest Józef Węgrzyn – absolwent Wydziału Chemiczno-Technologicznego Politechniki Kijowskiej z 1961 r. Pracując w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego ROKITA w Brzegu Dolnym i później często korzystał z rosyjskiej literatury technicznej, tłumaczył zawodowo teksty z różnych dziedzin techniki. Jako tłumacz przysięgły języka rosyjskiego spotykał się z tłumaczeniami sądowymi, wykraczającymi poza technikę. Odnotowywał wyrazy i wyrażenia trudne, to jest te, których znaczenie trzeba było sprawdzać w słownikach branżowych i innych dostępnych źródłach. W ten sposób autor zgromadził pokaźny zbiór terminów, które można by nazwać trudnymi z uwagi na ich ograniczony zakres występowania bądź niską częstotliwość obecności w tekstach. Odnotowywał wyrazy, które, choć popularne, miały także inne rzadsze znaczenie. Wyrazy te zebrał w  niniejszym słowniku.

Słownik nie próbuje podawać wszystkich znaczeń wyrazów, podaje te rzadsze, trudniejsze do znalezienia w dostępnych źródłach. Pomija natomiast wyrazy występujące na ogół w licznych innych słownikach.

Słownik zawiera ponad 10 tysięcy nazw pojęć, procesów, urządzeń i elementów z mechaniki, chemii, elektrotechniki i elektroniki, nazwy niektórych instytucji naukowych i gospodarczych, organizacji politycznych i społecznych, uporządkowane alfabetycznie według wyrazów hasłowych lub pierwszych wyrazów występujących w nazwach (nie tworzą więc one wówczas gniazd rzeczownikowych). Tyldą ( ~ ) oznaczono powtarzający się wyraz terminu złożonego. Pismem pochyłym (kursywą) podano objaśnienia i dopowiedzenia. Odpowiedniki równoznaczne oddzielono przecinkiem, zaś odpowiedniki bliskoznaczne, których znaczenia nie pokrywają się wzajemnie, oddzielono średnikiem. Zrezygnowano w słowniku z podawania nazw pierwiastków i jednostek miar (poza kilkoma zakwalifikowanymi do grupy trudnych), gdyż szeroko operował nimi poprzedni „Rosyjsko-polski i polsko-rosyjski słownik skrótów” Józefa Węgrzyna z 2005 r., dostępny w witrynie internetowej Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Autor zebrał także pokaźny zbiór homonimów polsko-rosyjskich i postanowił dołączyć je do słownika jako ciekawostkę.

Mam nadzieję, że „Rosyjsko-polski i polsko-rosyjski słownik trudnych wyrazów” będzie służył pomocą wszystkim, którzy na co dzień uczestniczą we współpracy naukowo-technicznej i ekonomicznej między Polską i krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie używa się języka rosyjskiego.

Janusz Fuksa

Skorowidz alfabetyczny:

ABCDEF – G – H – I –