Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne

Umiejętność tłumaczenia konsekutywnego/ symultanicznego jest trudną sztuką, której nie podejmie się każda osoba sprawnie władająca co najmniej dwoma językami czy nawet posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego.

W naszym biurze tłumaczeń oferujemy możliwość zlecenia tłumaczeń ustnych:

  • delegujemy tłumaczy do szkoleń technicznych, rozmów handlowych oraz na konferencje
  • umożliwiamy załatwienie spraw w urzędach w obecności tłumacza przysięgłego
  • w razie potrzeby oferujemy dojazd tłumaczy poza Wrocław