Tłumaczenie przysięgłe umów

Tłumaczenie umów, kontraktów, porozumień

W XXI wieku kontakty handlowe zostały znacznie przyspieszone dzięki wykorzystaniu poczty elektronicznej. Niektóre urzędy czy zagorzali tradycjonaliści wciąż nie uznają ustaleń poprzez e-mail za 100% wiążące czy wymagalne, oczekując na ostateczne ustalenia w formie papierowej potwierdzonej własnoręcznym  podpisem, czy w czasie osobistego spotkania . Nic bardziej mylnego. Znaczna część kontrahentów zagranicznych dokonuje wszelkich ustaleń  mailem a na koniec przesyłane są tylko miedzy stronami dokumenty do podpisu, stanowiące potwierdzenie wcześniejszych ustaleń.

Tłumaczenie umowy kredytowej - tekst w 2 językach.

Nagle okazuje się, że co to ustalono przez e-mail nie jest dokładnie tym, czego oczekuje strona polska lub kontrahent zagraniczny, jeszcze większe problemy pojawiają się wtedy, gdy taka sytuacja zaistnieje po przyjeździe kontrahentów na miejsce.

Oferujemy najkrótsze możliwe terminy, bez narażania na  szwank jakości wykonywanego tłumaczenia; „szybciej” bowiem nie zawsze oznacza „lepiej”.

Zleć tłumaczenie